Polityki prywatności


Polityka prywatności sklepu internetowego www.kameleon24.com

  Informacje ogólne

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.kameleon24.com poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

  Arkadiusz Okoń F.H.U. UNO z siedzibą w Kętach ul. Partyzantów 5, 32-650 Kęty NIP 5492023876 REGON 851779272

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 3. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1)

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane Osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia dopasowanej oferty do zainteresowań i potrzeb Użytkownika serwisu.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji

  poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]


  Lista plików cookies:

  _ga

  _gid

  _asc

  __auc

  __gads

  __gfp_64b

  __io

  __io_lv

  _io_un

  _mwuck

  _ym_uid

  argCNum

  facebook-follow-pop-from-side

  fb_pageview

  fp

  _cfduid

  _gat

  _gat_newsTracker

  _gat_withoutiaTracker

  _mwuck

  __cfduid


  Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym www.kameleon24.com będą przechowywane maksymalnie 5 lat licząc od końca roku , w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową zawartą w serwisie pomiędzy sprzedającym a kupującym. Po wskazanym okresie dane zostaną trwale usunięte i zanonimizowane.

 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

  dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, złożenia reklamacji czy też zapytania ofertowego.

 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, trwałego usunięcia swoich danych.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.kameleon24.com . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.


Profilowanie Danych Osobowych.

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a w szczególności wykorzystywane są informacje o zakupach dokonanych w tym serwisie.

Do tego celu serwis zbiera następujące informacje o Użytkowniku :

 1. adres IP komputera,

 2. pliki cookie,

 3. preferowane sposoby zakupu,

 4. dane demograficzne, w tym pleć, wiek, miejsce zamieszkania, dochody


Dane o Użytkowniku wykorzystywane będą w celu dostosowania oferty serwisu i informacji marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika.


Zabezpieczenie Danych Osobowych przez Usługodawcę.


Usługodawca oświadcza, iż dokona starań, w celu zapewnienia Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie korzystania z www.kameleon24.com.

W związku z tym:

 • zastosowano wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych,

 • zastosowano środki pozwalające na zdolność do odporności systemów i usług przetwarzania, integralności danych, dostępności oraz możliwości ciągłego zapewnienia poufności przetwarzania Danych Osobowych.

 • wprowadzono mechanizmy szybkiego przywracania dostępności do Danych Osobowych w przypadku fizycznego lub technicznego incydentu,

 • wprowadzono mechanizmy polegające na regularnej weryfikacji skuteczności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.