Reklamacje i zwroty


  1.  Zwroty towaru
  2.  Reklamacje


1)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient ma prawo do zwrotu towaru do 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.

Ważne : termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. 

Jak zwrócić towar.

Zalecamy do skorzystania z naszego elektronicznego formularza zwrotu towaru. Link do formularza znajduje się poniżej.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

W terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy/ zwrotu towaru należy wysłać towar do sprzedawcy.

Prosimy o staranne zapakowanie towaru w celu uniknięcia uszkodzenia produktów w trakcie transportu.

Towar zwracany powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

Środki pieniężne zostaną zwrócone za pośrednictwem sposobu zapłaty jaki był wykorzystany pierwotnie przy dokonywaniu transakcji zakupu (na rachunek bankowy klienta lub przekazem pocztowym).

Zastrzegamy możliwość wstrzymania realizacji zwrotu płatności do czasu zwrotu towaru lub przesłania potwierdzenia dowodu odesłania zwracanych towarów.


2)

Reklamacje towaru prosimy realizować za pośrednictwem naszego formularza reklamacyjnego. Link do formularza znajduje się poniżej.

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

Zgłoszenie reklamacji towaru możecie Państwo zrealizować także za pomocą formularza reklamacyjnego. Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza i odesłanie na adres sklepu.

Jeżeli nie możecie Państwo wydrukować formularz reklamacyjny, prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres poczty elektronicznej naszego sklepu sklep(at)kameleon24.com

Wydrukowany i wypełniony formularz prosimy przesłać na adres : 

Kameleon sklep zoologiczny

Arkadiusz Okoń F.H. "UNO"

ul. Partyzantów 5

32-650 Kęty


Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji towaru. Otrzymają Państwo informację o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub pisemnie na adres poczty tradycyjnej wskazany w trakcie realizacji reklamacji . W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego proponujemy przesłać towar wraz z pismem reklamacyjnym (formularzem reklamacyjnym/ oświadczeniem o składanej reklamacji). 


Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.