Polubowne rozstrzyganie sporów w ODR

Jeśli masz problem z zakupem dokonanym przez internet i nie jesteś w stanie rozwiązać go z nami, możesz skorzystać z tej platformy w celu przesłania skargi do zatwierdzonego organu rozstrzygającego spory..

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL


Informacja pochodzi ze strony platformy ODR

"...Platformą internetowego rozstrzygania sporów (ODR) zarządza Komisja Europejska. Konsumenci i sprzedawcy z UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą dzięki niej rozstrzygać spory związane z zakupem towarów i usług przez internet – bez potrzeby występowania na drogę sądową.

Platforma ODR nie jest powiązana z żadnym przedsiębiorcą. Możesz z niej skorzystać w celu przesłania skargi do zatwierdzonego organu rozstrzygającego spory.

Organ rozstrzygający spory jest bezstronną organizacją lub osobą, która pomaga konsumentom i handlowcom rozwiązać spór. Proces ten znany jest jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów i jest on zazwyczaj szybszy i tańszy niż postępowanie sądowe.

Platforma ODR korzysta wyłącznie z organów rozstrzygających spory zatwierdzonych przez rządy krajowe w zakresie standardów jakości dotyczących uczciwości, przejrzystości, skuteczności i dostępności.

Platforma ODR jest łatwa w obsłudze. Użytkownicy na bieżąco otrzymują wskazówki, jak przejść krok po kroku przez kolejne etapy procedury. Dostępne są tłumaczenia na wszystkie języki UE oraz gwarantowane są terminy rozstrzygania spraw. ..."